Een plan maken voor het nieuwe jaar

blanco jaar 

Een nieuw jaar is begonnen, tijd voor goede voornemens!!.. of niet! Onderzoek laat zien dat de meeste goede voornemens al in de eerste maand sneuvelen. Het klinkt mooi maar in de praktijk blijkt het dus tegen te vallen.. Toch is de start van zo´n blanco jaar vaak aanleiding om na te denken over wat je wenst of juist niet meer wil in het nieuwe jaar. Dat is goed, mensen hebben immers een stip op de horizon nodig waar ze naar onderweg zijn. 

 

persoonlijk jaarplan 

Een persoonlijk jaarplan zijn geen goede voornemens. Het is een vooruitzicht, een doel waar je gedurende het jaar naar toe wil werken. Het hoeft geen groot einddoel te zijn maar wel een persoonlijk doel voor jezelf in dat jaar.

Om je plan voor komend jaar daadwerkelijk te laten slagen helpt het om te starten bij het beoogde einddoel.

Het idee is dat je hem achterstevoren en in losse elementen oppakt. Stel jezelf vragen als: wat wil ik bereikt hebben aan het eind van dit jaar? waar en met wie ben ik dan (in mijn leven)? hoe ziet dat er uit? en hoe voel ik mij dan?

 

Het kan je helpen dit plan visueel te maken; in een tekening, met een template, een foto die weergeeft waar jij uiteindelijk wil zijn of misschien werk je liever met met een visionboard. Wanneer je je plan visueel maakt spreek je ook je rechter hersenhelft aan. Hier zit naast je creatieve en ook je emotionele brein. 

 

meerdere kleine stappen 

Je einddoel bestaat uit meerdere kleine stappen die je in je tijdspad onderbrengt. Samen vormen deze kleine stappen de ingrediënten voor je einddoel. 

 

Je doorloopt je persoonlijk jaarplan in 5 stappen. Zet deze momenten vast in je agenda!

 

Persoonlijk jaarplan

Wat heb ik bereikt: 

1.  over 1 jaar (einddoel) 

 

Wat moet ik hiervoor doen/ gedaan hebben:

2. over 6 maanden

3. over 3 maanden

4. volgende week en

5. de komende 24 uur

 

Door te beginnen met het grootste doel, je einddoel bepaal je je hoofddoel voor dit jaar. Door vervolgens via de 6 maanden, 3 maanden enz. terug te wandelen naar het nu worden de stappen steeds kleiner en komen ze dichterbij.  Tot het punt waar de vraag gesteld wordt wat je de komende 24 uur al kunt doen om straks bij dat einddoel te zijn... 

 

meteen aan de slag 

Deze laatste twee stappen zijn direct ook de eerste, concrete stappen die je al heel snel gaat zetten op weg naar jouw einddoel voor dit jaar. Hoe dichterbij, hoe sneller te realiseren en hoe kleiner de stap. Je persoonlijk jaarplan/ doel wordt hiermee overzichtelijker, meer behapbaar en concreter. 

Door op ieder meetpunt in het plan met jezelf te evalueren hoe het gaat en het aan te passen waar nodig wordt het een dynamisch plan dat met je meegroeit en meebeweegt. Een mooie manier om met persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn! en zeg nou zelf.. dat is stiekem toch ook veel leuker dan goede voornemens...!??

 


 »