Korte verdieping op systemisch werk 

Een (familie)opstelling 

 

Een (familie)opstelling is een methode binnen het systemisch werk die één oogopslag en zonder veel woorden laat zien wat de dieperliggende oorzaken van onze onbewuste gevoels- en gedragspatronen zijn. 

Opstellingen helpen om de tot nu verborgen verbanden te zien met het grotere geheel waar we onderdeel van zijn. 

Pas als deze verbanden inzichtelijk zijn gemaakt kunnen we vanuit dit bewustzijn ons op liefdevolle wijze losmaken van oude patronen.   

 

Opstellingen vinden plaats in een groep onder begeleiding van een therapeut systemisch werk (Lusette).

Je hebt een inbrenger en representanten (dit zijn deelnemers). 

Heb jij een vraag of verlangen die je in wil brengen dan heb je daar deze dagen alle mogelijkheid voor.

 

Genogram 

 

Een genogram is een visuele weergave op papier van je familie, maar dan met extra details.

Het laat niet alleen zien wie met wie getrouwd is en wie de kinderen zijn, maar ook wat voor relaties ze hebben, eventuele gezondheidsproblemen, wie goed met wie overweg kan, dat soort dingen.

Het wordt vaak gebruikt bij systemische werken en ter voorbereiding op een (familie) opstelling. 

Het helpt je te begrijpen hoe families werken en welke invloed dat heeft op iemands leven.

 

Representanten 

 

Deelnemen als representant kan jou ook die inzichten geven waar je al zo lang naar op zoek bent. 

Iedereen kan een representant zijn. Je hoeft dus niet over speciale vaardigheden te beschikken. 

 

Aansluiten als representant is heel waardevol.

Voor jezelf en voor de ander.

 

Het is een mooie manier om kennis te maken met familieopstellingen zonder dat je zelf een vraag of verlangen inbrengt.

Je neemt deel aan opstellingen van anderen en leert tegelijkertijd een heleboel over jezelf! 

Wat herken je? wat raakt je? welke les ontdek je? wat komt er op je pad? 

 

Als representant wordt je door de inbrenger gevraagd om deel te nemen in hun opstelling.

Je neemt de plaats in van de voorgestelde persoon en zonder een rol te spelen neem je deze persoon en zijn gedragingen waar.

Deze zullen zich als van zelf laten zien. 

 

De inbrenger krijgt nieuwe inzichten en zal door de begeleiding van de opstellingen onbewuste patronen leren herkennen. 

Weet dat je als representant ook altijd de ruimte hebt om nee te zeggen wanneer dit zo voelt.